Klima Santrali ve Hücreli Aspiratörler

TORKEM klima santralleri istenilen iklimlendirme şartlarını sağlayacak şekilde dizayn edilerek hızlı bir şekilde teslim edilirler. 1.500 - 90.000 m3/h aralığında havayı şartlandırarak ortamda istenilen nem ve sıcaklık değerini sağlarlar.

Klima santralları aşağıdaki ana hücrelerden meydana gelir: 1.Aspiratör, 2.Egzost - Karışım Filtre, 3.Isı geri kazanım Ünitesi , 4.Torba Filtre, 5.Isıtıcı -
Soğutucu Batarya 6.Nemlendirici, 7.Vantilatör, 8.Susturucu

HÜCRE KONSTRÜKSİYONU
Santral hücreleri, özel seçim programlarıyla belirlenen boyutlarına göre özel şekillendirilmiş, dış hava şartlarına ve darbeye dayanıklı çelik veya alüminyum profillerden oluşan bir ana konstrüksiyona sahiptir. Hücreler, özel kalıplarda şekillendirilmiş çelik veya alüminyum profillerin, çift cidarlı yüksek ses ve ısı izolasyonuna sahip panellerin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Her hücre özel olarak tasarlanmış ve hücrenin işlevine göre iç aksesuarlarla donatılmıştır.TORKEM santrallarının en büyük özelliklerinden
birisi hücrelerinin montaj mahaline uygun bir şekilde boyutlandırılabilmesidir. Kullanıcı için gerekli her türlü kolaylık (Montaj, işletmeye alma, bakım vs) sağlanmıştır. Dizayn şartlarında aerodinamiklik ve verim ön plandadır.

İşleyişine göre her hücre sızdırmaz bir kapıyı ihvita eder. Ve iç parçalara rahatlıkla ulaşılır.Gövde panelleri istenen özelliklere göre 25 mm.camyünü, poliüretan ve 30 - 50 mm taş yünü izolasyonlu paneller kullanılabilir. Panel iç yüzeyi galvaniz çelik sac, dıl yüzeyi ise elektrostatik toz boyalı galvaniz sacdan oluşur. Gövde ve panel birleştirmeleri tamamen paslanmaz vida ve civatalar ile yapılır.İskelet ile paneller arası tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde kauçuk esaslı neopren conta ile donatılmıştır.

Santralin çalışması sırasında oluşabilecek basınç farklılıklarında panellerin esnekliğini önlemek amacı ile özel profiller kullanılmış ve iskelet takviye edilmiştir.Hücre boyutlarının hesaplanmasında maksimum verim ve ekonomiklik düşünülmüş ve kullanıcının isteği ön plana çıkarılmıştır.Montaj, taşıma ve yer probleminin olmadığı hallerde santral hücreleri yapı bozulmadan bütün halde veya en az parçalardan oluşacak şekilde dizayn edilebilirler.

Fan ve filtre hücrelerinde damper yönleri ile fan ağızları montaj mahallinde kolaylıkla parça gerektirmeden değişecek şekilde dizayn edilmiştir.

FAN HÜCRELERİ
1 - 7. VANTİLATÖR - ASPİRATÖR HÜCRELERİ

Fan hücrelerinde öne eğik veya geriye eğik çift emişli yüksek vermli santrifüj fanlar ve plug fanlar kullanılmaktadır.Bu fanlar galvaniz çelik sactan mamuldür, statik ve dinamik balansları alınmıştır.

Fan tipleri; hava debisi, basınç ve verim eğrilerine göre seçilmektedir. Özellikle fan seçimlerinde % 60 - 80 verim bölgelerinde seçim yapılmakta ve yüksek çevre hızları oluşmayacak şekilde fan tipi belirlenmektedir.

Fan yataklama sistemi rulman önrünü arttıracak şekilde belirlenir. Fan tipinin belirlenmesınde toplam basıncın 1000 pascal'ın üzerine çıkması halinde geriye eğik seyrek kanatlı fan kullanılması önerilmektedir. Fan ve motor devirleri birbirine uyumlu seçilir, fan-motor grubu kayış gerdirme ayarı yapılacak şekilde bir kaide üzerinde toplanarak lastik titreşim elemanları ile ana gövde iskeletine bağlanmıştır ve titreşimin zemine geçmesi önlenmiştir.

Kayış-kasnak sistemi ile motordan alınan güç fana iletirlir. Kasnaklar sıkma bilezikli olup kolaylıkla sökülüp takılır ve değiştirilir. Elektrik motorları; IP55, classF, 380V ve 50 Hz'dir. Motor fan mil gücünün % 20 fazlası ile seçilmiştir. Fan çıkış ağzı flexible bağlantı ile hücreye birleştirilerek titreşimin gövdeye veya kanala iletilmesi önlenmiştir. Fan emiş ve çıkış ağızlarının konumu değiştirilebilir.2. EGZOST ve KARIŞIM FİLTRE HÜCRESİ
Hücre 3 adet damper ve kasetli EU3 sınıfı filtreden oluşur. Bu hücre üstünde bulunan egzost damperi vasıtası ile mahalden bir miktar hava egzost edilir ve bu oranda diğer damperden taze hava alınır. İç hava ile karıştırılarak gerekli şartlandırma işlemini yapılarak ortama verilir. Bu hücrede hava ayarı istenilen oranda motorlu vanalar ve elle ayarlanabilir. Damperler alüminyum aerodinamik kanatlıdır, her iki taraftan da yataklanmıştır. Kanatlar lastik contalar ile donatılarak tam bir sızdırmazlık sağlanmıştır.

EU4 sınıfı önfiltre galvanize kasetler içine yerleştirilmiştir. Filtre her iki yüzeyde alüminyum kafeslerle ile koruma altına alınmıştır ve bu filtre kaseti kızaklar üzerinde hareket ederek kolaylıkla sökülebilir ve temizlenebilir.
3. ISI GERİ KAZANIM HÜCRESİ
İç ortamdan atılan ve dış ortamdan alınan hava beraberinde ihtiyaç duyulan enerjiyide taşımaktadır.İşte bu enerjiyi eşanjörler vasıtasıyla geri kazanmak mümkündür.Bu amaçla farklı özellikte ve yapıda eşanjörler kullanılmaktadır. Bunlar;

Plakalı Tip : Kalıpla şekilendirildikten sonra sızdırmaz olarak birbirine kenetlenmiş alüminyum plakalardan üretilmektedir. % 60 'a kadar duyulur ısı verimi alınabilir.

Döner Tip : Ondüle edilmiş alüminyum folyonun dairesel şekilde sarılması ile üretilmektedir.Ekseni çevresinde düşük hızla döndürülerek her iki yarısından geçen farklı sıcaklıktaki havanın ısı transferini %80 'e varan verimle gerçekleştirir.
4. TORBA VE KOMPAK FİLTRE HÜCRESİ
Toz tutma kapasitesine göre EU5, EU7, EU9 sınıfı (% 90-99) verime sahip filtreler seçilebilir. Kolayca değiştirilebilecek kasetler ve çerçeveler içine yerleştirilmiştir. Hücre kesitini tam olarak kapsarlar.

5. ISITMA - SOĞUTMA HÜCRESİ
Hücre içine yerleştirilen ısıtma ve soğutma bataryalarının tipi sistemde kullanılan akışkan cinsine göre belirlenir. Soğuk - sıcak - kızgın su, buhar, direkt expansion veya elektirikli ısıtıcılı olabilirler. Bataryalar standart olarak bakır boru alüminyum kanatlardan oluşur. Bu bataryaların en büyük özelliği alüminyum kanatların bakır borulara şişirilerek geçirilmesidir. Böylece yüksek ısıl geçirgenlik sağlanmıştır.

Hücre kesitli batarya üzerinden geçen hava hızına göre belirlenir. Ortalama hava hızı 2.5-3 m/sn olarak seçilir. Soğutucu bataryalarda yoğuşan suyun birikmesi ve tahliye edilmesi için paslanmaz epoksi boyalı ve izole edilmiş tava kullanılır. Hava hızının 3 m/sn yi geçtiği hücrelerde alüminyum veya PVC damla tutucular kullanılır.


6. NEMLENDİRME HÜCRESİ
Nemlendirme hücresi, havanın nemlendirilmesi istenildiği taktirde kullanılır. Santral içinden geçen hava, suyun pülverize edilmesi ile neme doymuş hale getirilir ve gerekli proje lartları sağlanır. Hücrelerin altında sızdırmaz bir su havuzu bulunur. Su bir pompa vasıtasıyla hücre içindeki fıskiyelere gönderilerek pülverize edilir. Hava girişinde alüminyum hava yönlendiricileri bulunur. Havayı homojen bir şekilde dağıtırlar.

Suyun sürüklenmesini önlemek amacıyla hücre çıkışında da alüminyum eliminatörler (damla tutucu) bulunur. Buharlı nemlendirme hücreleri ise buhar üretici bir jenaratör ihtiva ederler ve isteğe bağlı olarak boş hücre içine yerleştirilebilirler.


8. SUSTURUCU HÜCRE
isteğe bağlı olarak santral giriş ve çıkışına yerleştirilirler. Susturucu hücreler yüksek ses tutma özelliğine sahip kulislerden oluşurlar. Kulisler galvaniz paneller içine camyünü - camtülü veya camtülsüz ve perfore sac konularak imal edilirler.

Kulis boyutları ses yutma değerine göre ölçülendirilirler.KLİMA SANTRALI HIZLI SEÇİM TABLOSU
KOD.NO TİP TKS H/W BATARYA HAVA GEÇİŞ KESİTİ BATARYA ÜZERİNDEN GEÇEN HAVA HIZI (m/sn.)
2 2,5 3 3,25 3,5 4
H W (m²) DEBİ (m³/h)
1 601 690 690 0,21 1512 1890 2268 2457 2646 3024
2 602 690 980 0,21 1512 1890 2268 2457 2646 3024
3 603 690 980 0,34 2448 3060 3672 3978 4284 4896
4 900 990 990 0,54 3888 4860 5830 6318 6804 7776
5 901 990 990 0,54 3888 4860 5830 6318 6804 7776
6 902 990 1280 0,75 5400 6750 8100 8775 9450 10800
7 903 990 1280 0,75 5400 6750 8100 8775 9450 10800
8 1201 1290 1290 1,09 7848 9810 11772 12753 13734 15696
9 1202 1290 1290 1,09 7848 9810 11772 12753 13734 15696
10 1203 1290 1580 1,4 10080 12600 15120 16380 17640 20160
11 1204 1290 1580 1,4 10080 12600 15120 16380 17640 20160
12 1601 1590 1590 1,83 13176 16470 19764 21411 23058 26352
13 1602 1590 1590 1,83 13176 16470 19764 21411 23058 26352
14 1603 1590 1930 2,24 16128 20160 24192 26208 28224 32256
15 1604 1590 1930 2,24 16128 20160 24192 26208 28224 32256
16 1901 1960 1960 2,77 19944 24930 29916 32409 34902 39888
17 1902 1960 1960 2,77 19944 24930 29916 32409 34902 39888
18 1903 1960 2250 3,27 23544 29430 35316 38259 41202 47088
19 1904 1960 2250 3,27 23544 29430 35316 38259 41202 47088
20 2201 2260 2260 3,9 28080 35100 42120 45630 49140 56160
21 2202 2260 2260 3,9 28080 35100 42120 45630 49140 56160
22 2203 2260 2550 4,5 32400 40500 48600 56250 56700 64800
23 2204 2260 2550 4,5 32400 40500 48600 52650 56700 64800
24 2501 2560 2560 5,04 36288 45360 54432 58968 63504 72576
25 2502 2560 3150 6,38 45936 57420 68904 74646 80388 91872

Yalnız soğutucu batarya ihtiva eden ihtiva eden santral seçim bölgesi (2.0 - 2.5 m/s)
Yanyana soğutucu ve ısıtıcı batarya ihtiva eden santral seçim bölgesi (2.5 - 3.25 m/s)
Yalnız ısıtıcı batarya ihtiva eden Hücreli Asp. Seçim bölgesi (3.25 - 4 m/s)

VANTİLATÖR HÜCRESİ HIZLI SEÇİM TABLOSU
TİP FAN TİPİ HAVA DEBİSİ
m3/h
min.max
ÖLÇÜLER (mm) EMİŞ AĞZI
(mm)
ÜFLEME AĞZI
(mm)
AĞIRLIK
(Yaklaşık)
(kg)
EN (W) BOY (L) YÜKS (H) AYAK (H1)
(mm) (mm) (mm) (mm)
THV 7 AT 7/7 1500 - 2000 600 1100 550 120 520x210 232x208 59
THV 9 AT 9/9 2500 - 3500 680 1300 600 120 600x310 298x262 79
THV 10 AT 10/10 3750 - 5000 750 1300 730 120 670x310 331x289 93
THV 12 AT 12/12 5000 - 6700 900 1400 830 120 820x410 395x341 120
THV 15 AT 15/15 6250 - 8500 1020 1500 950 120 940x410 471x404 145
THV 18 AT 18/18 9000 - 12500 1200 1800 1050 120 1120x510 557x478 197
THV 400 ADH 400 10000 - 13500 1200 1900 1100 120 1120x510 507x507 216
THV 450 ADH 450 12000 - 16500 1400 2000 1250 120 1320x610 569x569 270
THV 500 ADH 500 16000 - 21500 1500 2500 1400 120 1400x710 638x638 362
THV 560 ADH 560 24000 - 32500 1600 2600 1550 120 1500x1010 715x715 430
THV 630 ADH 630 27000 - 36000 1700 2800 1550 120 1600x1010 801x801 535
THV 710 ADH 710 31500 - 42000 1900 3000 1800 120 1800x1010 898x898 670
THV 800 ADH 800 41000 - 55000 2100 3200 2100 150 2000x1210 1007x1007 878
THV 900 ADH 900 51000 - 68000 2400 3500 2240 150 2300x1310 1130x1130 1053
THV 1000 ADH 1000 63000 - 85000 3000 3700 2400 150 2900x1310 1267x1267 1245

ASPİRATÖR HÜCRESİ HIZLI SEÇİM TABLOSU
TİP FAN TİPİ HAVA DEBİSİ
m3/h
min.max
ÖLÇÜLER (mm) EMİŞ AĞZI
(mm)
ÜFLEME AĞZI
(mm)
AĞIRLIK
(Yaklaşık)
(kg)
EN (W) BOY (L) YÜKS (H) AYAK (H1)
(mm) (mm) (mm) (mm)
THV 7 AT 7/7 1500 - 2000 600 800 550 120 520x200 232x208 58
THV 9 AT 9/9 2500 - 3500 680 800 600 120 600x300 298x262 75
THV 10 AT 10/10 3750 - 5000 750 900 730 120 670x350 331x289 88
THV 12 AT 12/12 5000 - 6700 900 1000 830 120 820x400 395x341 114
THV 15 AT 15/15 6250 - 8500 1020 1100 950 120 940x400 471x404 138
THV 18 AT 18/18 9000 - 12500 1200 1250 1050 120 1120x500 557x478 186
THV 400 ADH 400 10000 - 13500 1200 1400 1100 120 1120x500 507x507 207
THV 450 ADH 450 12000 - 16500 1400 1600 1250 120 1320x600 569x569 267
THV 500 ADH 500 16000 - 21500 1500 1800 1400 120 1400x650 638x638 334
THV 560 ADH 560 24000 - 32500 1600 1800 1550 120 1500x1000 715x715 391
THV 630 ADH 630 27000 - 36000 1700 2000 1550 120 1600x1000 801x801 504
THV 710 ADH 710 31500 - 42000 1900 2100 1800 120 1800x1000 898x898 625
THV 800 ADH 800 41000 - 55000 2100 2200 2100 150 2000x1200 1007x1007 823
THV 900 ADH 900 51000 - 68000 2400 2300 2240 150 2300x1300 1130x1130 983
THV 1000 ADH 1000 63000 - 85000 3000 2400 2400 150 2900x1300 1267x1267 1149

Hipotenüs